Menu

enquette Loppersum

Een vragenlijst ‘Onderzoek schoolhuisvesting in Noord-Oost Loppersum’ is rondgestuurd onder ouders van (basis) schoolgaande kinderen in de gemeente Loppersum. Met deze uitkomst wil de gemeente onderbouwd de toekomst in gaan, waarbij verschillende dorpsscholen zouden kunnen verdwijnen door krimpscenario’s. Wat ons betreft zouden we ons niet moeten laten leiden door de wijsheid ‘de tijd zal het leren’, maar op dit moment met een met onderbouwde visie, gezamenlijk een plan opstellen en hiernaar handelen. Zodat er met zekerheid gezegd kan worden dat een dorpsschool blijft bestaan.

Specificaties

Architect: Lidewij Lenders en Marije ter Steege
Opdrachtgever: Gemeente Loppersum en Stichting Openbaar Onderwijs Marenland
Status: afgerond onderzoek
Tijdspad: 2013