Menu

Atelier ZZ Zwolle Zuid

In een aantal workshops sessie’s zijn er door 8 jonge ontwerpers, zowel architecten als stedenbouwers/landschapsarchitecten, 8 (toekomst)scenario’s ontwikkeld voor Zwolle Zuid. MAATworks leverde één van de scenario’s, de 3-generatie-wijk.


Het is niet vanzelfsprekend dat een wijk bevolkt wordt door verschillende generaties. In Zwolle Zuid is het woningaanbod eenzijdig, waardoor de wijk vooral geschikt is voor families en minder voor starters en ouderen. Zou het niet leuker en efficiënter zijn om met verschillende generaties in een wijk te wonen en voorzieningen met elkaar te delen? De 3-generatie-wijk heeft voordelen in vele opzichten. Maar daarvoor hebben we wel een diverser woningaanbod nodig.


Waarom?
Een diversiteit aan leeftijden bevordert sociale interactie, participatie en betrokkenheid. Verschillende leeftijden vullen elkaar aan. Kinderen, jongeren, dertigers, veertigers, iedere leeftijdsfase heeft zijn eigen bezigheden, tijdsbesteding, en hulpvraag. Zo draait een voetbalvereniging op de kinderen die komen voetballen, ouders die de training geven en kantinedienst draaien en opa’s en oma’s die de kinderen aanmoedigen. Ook andere voorzieningen, zoals bibliotheek, school, zorgcentrum en muziekschool kunnen voor de verschillende leeftijdsgroepen een andere betekenis hebben. Ouderen blijven zo onderdeel van een actieve gemeenschap, jong leert van oud en kleine gunsten als -even een boodschapje voor de buurvrouw doen- kunnen een wereld van verschil maken. Samen blijf je gezond, of in ieder geval, zo gezond mogelijk.


Het document dat tot stand is gekomen met de scenario’s van de verschillende ontwerpers moet input geven aan de omgevingsvisie die de gemeente Zwolle Zuid de komende jaren vorm gaat geven.

Specificaties

Architect: Marije ter Steege

Status: afgerond
Tijdspad: november 2016
Opdrachtgever: Architectuurlokaal

Film: film over Atelier Zwolle-Zuid