Menu

creatief krimpen

Creatief Krimpen is ontstaan na een onderzoek voor de BNA in samenwerking met Stichting Scholenbouwmeester. Het uitgangspunt van ‘creatief krimpen’ is om bewoners en betrokkenen te inspireren en daarmee tot locale oplossingen te komen in krimpgebieden.

 

Krimp is een actueel probleem in Nederland en is niet alleen een ruimtelijke opgave, voortkomend uit demografische veranderingen. Historische, levensbeschouwelijke, geografische, economische en sociaal maatschappelijke factoren spelen evenzeer een belangrijke rol bij het vinden van oplossingen. Dit alles maakt het noodzakelijk dat oplossingen voor specifieke lokale problemen vanuit een bredere visie onderbouwd worden.
Wij denken dat de mogelijkheden voor haalbare oplossingen besloten liggen in het proces. Een proces dat niet ‘top-down’ is georganiseerd met een opdrachtgever-opdrachtnemer, maar een bottom-up benadering. De architect speelt met zijn vermogen om ideeën te verbeelden een inspirerende rol. Drie heldere vragen geven het ontwerpproces weer:

‘wat is er?’

‘wat kan er?’

‘wat willen de betrokkenen?’

.
MW_woonhuizen_grijs

MW_hout massief bouw_grijsMW_creatief_krimpen