Menu

Noorderlandscholen

Slide 1

Een door de BNA en stichting Scholenbouwmeester  georganiseerd onderzoek, waarbij mogelijke toekomstscenario’s voor dorpsscholen in de krimpregio’s Loppersum en Bellingswedde, in de provincie Groningen zijn onderzocht. Door (demografische) krimp moeten hier steeds meer basisscholen sluiten. In het voorstel ‘creatief krimpen’ wordt uitgegaan van de kwaliteiten en kansen die er in de omgeving liggen.

Specificaties

Architect: Lidewij Lenders en Marije ter Steege
Opdrachtgever: BNA in samenwerking et stichting Scholenbouwmeester
Status: onderzoek
Tijdspad: 2012 – 2013
Meer informatie: publicatie BNA