Menu

school in een krimpregio

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8

Een door de BNA en stichting Scholenbouwmeester  georganiseerd onderzoek, waarbij mogelijke toekomstscenario’s voor dorpsscholen in de krimpregio’s Loppersum en Bellingswedde, in de provincie Groningen zijn onderzocht. Door (demografische) krimp moeten hier steeds meer basisscholen sluiten. Het voorstel voor de school is om de kwaliteiten van de omgeving te gebruiken. Een school tussen de dorpen, die draait op zon en wind, die de dorpen laat samen werken, die de mensen zelf maken.

Specificaties

Architect: Lidewij Lenders en Marije ter Steege
Opdrachtgever: BNA in samenwerking met Stichting Scholenbouwmeester
Status: afgerond onderzoek
Tijdspad: 2013