Menu

insert

Slide 1
Slide 2

insert – woonconcept

hart voor natuur, milieu en mensen

Een integrale aanpak
We maken ons hard voor een gezonde woon- en leefomgeving voor mens, plant en dier. Een omgeving waar people, planet en profit voorop staan en de WeConomy wordt omarmd. Daarom kiezen we bij het maken van buurten voor een integrale aanpak.

Onze integrale aanpak bestaat uit drie pijlers:
1. een sociale gemeenschap
2. duurzaamheid
3. slim en betaalbare woningen

Specificaties

status: in ontwikkeling
tijdspad: 2021 –
i.s.m.: garlic vastgoedmarketing