Menu

Iepenlaan Uithoorn

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5

Deze stedenbouwkundige opdracht, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Uithoorn, bestond uit twee delen.

Een landschappelijke opgave, waarin we in een inspirerend participatietraject een ontwerp maakten voor een groengebied. In samenwerking met de landschapsarchitecten van VlugP en een enthousiaste groep bewoners is er een faseerbaar plan gemaakt waarin de landschappelijke waarden benadrukt worden en mogelijkheden gecreƫerd worden voor recreatie en zorgfuncties.

Daarnaast omvatte de stedenbouwkundige opgave een gefaseerd plan voor een marktgestuurde herontwikkeling van een verouderd kassengebied met bedrijven en bedrijfswoningen tot een volwaardig en groen woongebied. Dit laatste hebben we uitgewerkt tot een stedenbouwkundig programma van eisen en een beeldkwaliteitsplan. Het plan schept ruimte voor particuliere ontwikkeling door vrije kavels tussen de bestaande bedrijfswoningen te maken. De regels voor de te bouwen woningen zijn omschreven in een bouwenvelop per kavel, waarop men een woning, maar ook bedrijf aan huis of een kangoeroewoning mag bouwen.

Specificaties

Architect/stedenbouwkundige: Lidewij Lenders

Landschapsarchitect: Buro VlugP, Henk Schuitemaker

Status: in uitvoering
Tijdspad: 2011-2012
Opdrachtgever: gemeente Uithoorn
Meer informatie: