Menu

OASE#95 is uit

MAATworks_oase_95_crossing_boundaries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OASE#95 is uit!

 

Het thema is grenzenloos en gaat over transculturele praktijken in de architectuur. Het belicht de na-oorlogse praktijken die in tijd van dekolonisatie onder de noemer ‘ontwikkelingswerk’ opkomen. In een serie interviews wordt tevens onderzocht hoe, en met welke motivatie, hedendaagse architecten in ontwikkelingslanden werken. MAATworks werkte mee aan dit nummer.