Menu

visie


“Vogels bouwen nesten,
mensen bouwen huizen.
Er wordt gebouwd sinds mensenheugenis,
het is vanzelfsprekend,
pretentie heeft het niet nodig.”
 
MAATworks staat voor duurzame en sociaalbewuste architectuur. Wij bouwen vóór en mét mensen, met respect voor alles wat leeft.

 
 

CIRCULAIR BOUWEN
 
Wij streven ernaar de ecologische voetafdruk van ieder project zo klein mogelijk te houden. Dat betekent dat we materialen gebruiken die passen in de circulaire economie. We bouwen hoofdzakelijk met recyclebare en hernieuwbare grondstoffen (zoals bijvoorbeeld hout, vlas, hennep). We gaan in ieder ontwerp uit van omgeving en (micro)klimatologische factoren, zoals zon en wind. Daarnaast wordt per project onderzocht welke duurzame installaties nodig zijn om het gebouw zo efficiënt mogelijk met energie en water om te laten gaan, of zelfs energie te laten opleveren.
GEZONDHEID
 
Mensen maken net als planten en dieren deel uit van een levende natuur, die geregeld wordt door biologische wetmatigheden. Door uit te gaan van deze biologische gegevens, zoals bijvoorbeeld de invloed van daglicht of groen, streven we ernaar natuurlijke en prettige gebouwen te maken. De natuurlijke materialen die we toepassen zorgen voor een gezond binnenklimaat. Wij geloven dat een gebouw op deze manier bij kan dragen aan het geestelijke en fysieke welbevinden van de gebruiker.
CO-CREATIE
 
Door vanaf het schetsstadium met de eindgebruiker aan tafel te zitten worden gebouwen beter en bestendiger voor de toekomst. Ook andere partijen, zoals gemeenten, technisch adviseurs en aannemers en (hout)leveranciers, worden als partners betrokken in een gezamenlijk proces, zodat ieders specifieke kennis bijdraagt aan een integraal ontwerp. Voordeel van deze werkwijze is, dat in een vroeg stadium inzicht verkregen wordt in mogelijkheden en kosten.
BIM -TECHNOLOGIE
 
In dit proces maken wij gebruik van digitale 3d-modellen (BIM), waarmee we met de verschillende partners werken aan een integraal ontwerp. Op deze manier kunnen eventuele problemen in een vroeg stadium worden opgemerkt en opgelost. Tevens zijn wij gespecialiseerd in het doorwerken van houtmodellen tot op uitvoeringsniveau, zodat de communicatielijnen kort blijven en faalkosten tijdens de bouw worden gereduceerd.
MAATSCHAPPIJ EN CULTUUR
 
Gebouwen staan in een sociale en culturele omgeving, en als het goed is, dragen ze er positief aan bij. MAATworks hecht een groot belang aan de sociale geschiktheid van de ontwerpen. Inlevingsvermogen in de toekomstige gebruiker en een realistisch voorstelling van gebruiksmogelijkheden in de specifieke sociale en culturele context zijn hiervoor cruciaal. Onze ervaring met het ontwerpen in verschillende culturen en voor verschillende doelgroepen heeft ons inlevingsvermogen inmiddels goed getraind.